Psychische zorg op maat AssenGroningenLoonNorg 06-27160062
De wachttijd bedraagt per 1 januari 2024 8-10 weken.

Psychologenpraktijk Assen en omstreken

Samen met de huisarts en de POH-GGZ (Praktijkondersteuner huisarts) is een eerstelijns- en gezondheidszorg psycholoog verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg waar u direct terecht kunt.

Wij zijn gespecialiseerd in behandelingen van korte duur en geven generalistische hulp bij lichte tot matige psychische problemen.

Wij zijn aangesloten bij allepsychologen.nl

Behandelmethoden en therapeutische technieken

Om zo goed mogelijk bij uw problemen en uw persoon aan te kunnen sluiten, werken wij met verschillende therapeutische technieken en gebruiken wij behandelmethoden afkomstig van verschillende "scholen" die wetenschappelijk onderzocht en werkzaam zijn gebleken. Dit zijn voornamelijk:

  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
  • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
  • Interpersoonlijke Therapie (ITP)
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR
    (behandeling voor traumagerelateerde angstklachten)
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Emotion Focused Therapie (EFT)
  • Mindfulness

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.

Contact opnemen

U kunt bij onze praktijk alleen, maar ook met uw partner en/of uw kind(eren) terecht. Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt meestal niet meer dan twee weken. Psychologenpraktijk Assen, voert praktijk in Assen Kloosterveen. De praktijk is opgericht door de psychologe mevrouw drs. S.K. Vermeulen-Glas. Naast Assen kunt u tevens terecht op onze locaties in Groningen Hoogkerk, Loon en Norg. Voor een afspraak op één van onze locatie kunt u contact met ons opnemen.