Als lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) werk ik volgens de Beroepscode voor psychologen van het NIP en kwaliteitscriteria van de LVVP. Hierin zijn richtlijnen en gedragsregels vastgelegd over de beroepsuitoefening. Ook worden de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehanteerd.

Dit houdt in dat ik uw privacy zal respecteren en zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens zal omgaan. Ook wordt er zonder uw toestemming geen informatie aan anderen verstrekt. Lees ons privacyreglement

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.