De wachttijd bedraagt per 1 januari 2024 8-10 weken.

Als gekwalificeerd Gezondheidszorg psycholoog ben ik ingeschreven in het BIG-Register en universitair opgeleid. (afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen in april 1992).
Ik ben BIG geregistreerd Gezondheidszorg Psycholoog (nummer: 89050024825, herregistratie tot en met september 2021) en ingeschreven in het register van Eerstelijnspsychologen bij het NIP sinds december 1994 (herregistratie tot en met december 2020).

Ik ben lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP, lid nummer:00002712) en van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP, lid nummer:3855).
De LVVP heeft kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk opgesteld. Deze vormen een weerslag van de geldende wet- en regelgeving in de GGZ-sector. Als lid van de LVVP werk ik volgens deze kwaliteitscriteria. Eens in de vijf jaar wordt dit getoetst via een visitatietraject. In mei 2021 heeft de praktijk het visitatiekeurmerk ontvangen.

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut bij het kwaliteitsregister GGZ van de overheid en over een privacyreglement.

Heeft u een klacht, bespreek die dan het liefst eerst met mij. Kan dit niet, of komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP of van het NIP. Zie ook de informatie in de praktijkfolder en folder van de LVVP.

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.

Contact opnemen

U kunt bij onze praktijk alleen, maar ook met uw partner en/of uw kind(eren) terecht. Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt meestal niet meer dan twee weken. Psychologenpraktijk Assen, voert praktijk in Assen Kloosterveen. De praktijk is opgericht door de psychologe mevrouw drs. S.K. Vermeulen-Glas. Naast Assen kunt u tevens terecht op onze locaties in Groningen Hoogkerk, Loon en Norg. Voor een afspraak op één van onze locatie kunt u contact met ons opnemen.