Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt vaak niet meer dan twee tot zeven weken

Wanneer u zich bij onze praktijk aanmeldt, wordt er meestal binnen twee tot vier weken een eerste afspraak met u gemaakt. In dit eerste gesprek bekijken we met u welke problemen er zijn. Meestal vragen wij u ook een aantal psychologische vragenlijsten in te vullen. De gegevens hiervan worden met u besproken. Als wij een goed beeld hebben van uw klachten, wordt samen met u bekeken wat er verder mogelijk is. Wij kunnen u dan adviseren, behandelen of eventueel verwijzen. Als u met uw klachten bij onze praktijk toch niet aan het juiste adres blijkt te zijn, zoeken wij in overleg met u naar een andere vorm van hulpverlening.

Na deze intake bespreken wij met u een behandelplan en gaan we aan de problemen werken. Als u instemt met het behandelingsvoorstel, beginnen wij met de behandeling. Om zo goed mogelijk bij uw problemen en uw persoon aan te kunnen sluiten, werken wij met verschillende therapeutische technieken en gebruiken wij behandelmethoden afkomstig van verschillende "scholen" die wetenschappelijk onderzocht en werkzaam zijn gebleken. Dit zijn vooral de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Rationeel Emotieve Therapie (RET), Interpersoonlijke Therapie (ITP), Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR= behandeling voor traumagerelateerde angstklachten, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Emotion Focused Therapie (EFT) en Mindfulness

De houding van de eerstelijns/gezondheidszorg psycholoog is over het algemeen directief: d.w.z dat wij samen met u actief aan uw problemen werken. Dit kan betekenen dat u ook buiten de gesprekken actief met uw problemen aan de slag gaat, door bv. het bijhouden van een dagboek of het doen van ontspanningsoefeningen etc.

Gemiddeld zijn 5 tot 12 sessies voldoende om op eigen kracht verder te kunnen, zeker als u zelf ook actief meehelpt aan het oplossen van u problemen. Indien de klachten ernstiger zijn dan behandelbaar binnen kortdurende therapie, kunnen wij u doorverwijzen naar specialisten op het vlak van uw problemen. Ook kunnen wij uw huisarts, zo nodig, vragen bepaalde begeleidende medicijnen voor te schrijven. Ook e-consulten zijn mogelijk.

Wij zijn gevestigd in Assen (Kloosterveen), Loon, Norg en Groningen (Hoogkerk). Voor meer informatie kunt u Contact met ons opnemen.

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.

Contact opnemen

U kunt bij onze praktijk alleen, maar ook met uw partner en/of uw kind(eren) terecht. Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt meestal niet meer dan twee weken. Psychologenpraktijk Assen, voert praktijk in Assen Kloosterveen. De praktijk is opgericht door de psychologe mevrouw drs. S.K. Vermeulen-Glas. Naast Assen kunt u tevens terecht op onze locaties in Groningen Hoogkerk, Loon en Norg. Voor een afspraak op één van onze locatie kunt u contact met ons opnemen.

Ik ga akkoord met het privacybeleid.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com