De wachttijd bedraagt per 1 januari 2024 8-10 weken.

Wanneer u zich bij onze praktijk aanmeldt, wordt er meestal binnen twee tot vier weken een eerste afspraak met u gemaakt. In dit eerste gesprek bekijk ik met u welke problemen er zijn. Meestal vraag ik u ook een aantal psychologische vragenlijsten in te vullen. De gegevens hiervan worden met u besproken. Als ik een goed beeld heb van uw klachten, wordt samen met u bekeken wat er verder mogelijk is. Ik kan u dan adviseren, behandelen of eventueel verwijzen. Als u met uw klachten bij mijn praktijk toch niet aan het juiste adres blijkt te zijn, zoek ik in overleg met u naar een andere vorm van hulpverlening.

Na deze intake bespreek ik met u een behandelplan en gaan we aan de problemen werken. Als u instemt met het behandelingsvoorstel, begin ik met de behandeling. Om zo goed mogelijk bij uw problemen en uw persoon aan te kunnen sluiten, werk ik met verschillende therapeutische technieken en gebruik ik behandelmethoden afkomstig van verschillende "scholen" die wetenschappelijk onderzocht en werkzaam zijn gebleken. Dit zijn vooral de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Rationeel Emotieve Therapie (RET), Interpersoonlijke Therapie (ITP), Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR= behandeling voor traumagerelateerde angstklachten, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Emotion Focused Therapie (EFT) en Mindfulness

De houding van de eerstelijns/gezondheidszorg psycholoog is over het algemeen directief: d.w.z dat ik samen met u actief aan uw problemen werken. Dit kan betekenen dat u ook buiten de gesprekken actief met uw problemen aan de slag gaat, door bv. het bijhouden van een dagboek of het doen van ontspanningsoefeningen etc.

Gemiddeld zijn 5 tot 12 sessies voldoende om op eigen kracht verder te kunnen, zeker als u zelf ook actief meehelpt aan het oplossen van u problemen. Indien de klachten ernstiger zijn dan behandelbaar binnen kortdurende therapie, kan ik u doorverwijzen naar specialisten op het vlak van uw problemen. Ook kan ik uw huisarts, zo nodig, vragen bepaalde begeleidende medicijnen voor te schrijven. Ook e-consulten zijn mogelijk.

Ik ben gevestigd in Assen (Kloosterveen), Loon, Norg en Groningen (Hoogkerk). Voor meer informatie kunt u Contact met mij opnemen.

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.

Contact opnemen

U kunt bij onze praktijk alleen, maar ook met uw partner en/of uw kind(eren) terecht. Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt meestal niet meer dan twee weken. Psychologenpraktijk Assen, voert praktijk in Assen Kloosterveen. De praktijk is opgericht door de psychologe mevrouw drs. S.K. Vermeulen-Glas. Naast Assen kunt u tevens terecht op onze locaties in Groningen Hoogkerk, Loon en Norg. Voor een afspraak op één van onze locatie kunt u contact met ons opnemen.