Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt vaak niet meer dan twee tot acht weken

Per 1 januari 2014 is er veel veranderd in de GGZ. De psychologische behandeling die de praktijk biedt, valt nu onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). In plaats van behandelsessies worden door de verzekeraar nu vier zogenaamde Zorgzwaarte producten vergoed, van licht (max. 4 sessies) tot en met chroninsch (max. 12 sessies). De zorgverlener declareert na het afsluiten van de behandeling zo'n product bij uw verzekeraar. Dit product is samengesteld uit directe behandeltijd (face-to-face consult, e-mail consult, telefonisch consult) en indirecte tijd (= b.v. overleg huisarts, dossiervorming, testmareriaal uitwerken e.d).

Psychologen Praktijk Assen e.o. heeft contracten afgesloten met alle verzekeraars. Dat zijn alle zorgverzekeraars die vallen onder de labels van Achmea, Menzis, VGZ, Multizorg, CZ-Ohra DeltaLloyd, DSW en de Friesland

Met ingang van 2015 is iedereen voor deze zorgproducten verzekerd vanuit het basispakket mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Dat u schriftelijk bent verwezen door huisarts of bedrijfsarts met een (vermoeden van)
  • Een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-5 stooris)

Op de verwijsbrief van de arts dient bovenstaande duidelijk aangegeven te zijn en voorts ook dat het een verwijzing betreft naar de GBGGZ.

Als uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-5 stoornis, die onder de verzekerde zorg valt, kan de intake wel bij uw verzekering gedeclareerd worden als "Onvolledig Behandeltraject (OB)". Met de psycholoog en huisarts kunt u in dat geval bespreken welke andere mogelijkheden er zijn om aan uw klachten te werken.

Geen eigen bijdrage meer

Er geldt in 2015 geen verplichte eigen bijdrage meer voor psychologische zorg. Wel heeft u in 2015 te maken met het wettelijk verplichte eigen risico, dat door uw zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht. Dit geldt voor alle vergoede zorg uit het basis pakket. Vergoeding van psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt per 1 januari 2015 geregeld via de gemeenten.

Niet vergoede zorg

Behandeling van aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werkproblemen wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket. Enkele verzekeraars hebben deze wel in het aanvullend pakket opgenomen. Kijkt u uw polis hierop na. Het verplichte eigen risico geldt niet voor consulten die vallen onder uw aanvullende verzekering.

Voor niet vergoede zorg geldt het particuliere tarief van €112,50 per sessie van 45 minuten. Voor relatietherapie kan een dubbel consult (1.5 uur) worden afgesproken. Dan geldt 1 1/2 x het overeengekomen sessie tarief. In overleg met u, afhankelijk van uw inkomen, kan een ander tarief worden afgesproken.

U heeft voor de niet vergoede zorg geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Tarievenlijst 2021 vergoede en niet vergoede zorg: download

Nieuw zorgstelsel miv 1-1-2022:

Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina van de beroepsvereniging LVVP.

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.

Contact opnemen

U kunt bij onze praktijk alleen, maar ook met uw partner en/of uw kind(eren) terecht. Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt meestal niet meer dan twee weken. Psychologenpraktijk Assen, voert praktijk in Assen Kloosterveen. De praktijk is opgericht door de psychologe mevrouw drs. S.K. Vermeulen-Glas. Naast Assen kunt u tevens terecht op onze locaties in Groningen Hoogkerk, Loon en Norg. Voor een afspraak op één van onze locatie kunt u contact met ons opnemen.