De wachttijd bedraagt per 1 januari 2024 8-10 weken.

Vanaf 2022 geldt dat psychologische zorg binnen het zogenaamde 'zorgprestatiemodel' (ZPM) valt en vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Psychologenpraktijk Assen E.O. heeft voor 2022 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Op de zorgwijzer vind u een overzicht van zorgverzekeraars en labels die eronder vallen. In plaats van de zogenaamde 'Zorgzwaarte producten' die tot 1 januari nog golden binnen de Basis GGZ wordt de behandeling nu per gesprek, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Daarbij gelden de tarieven die met uw verzekeraar overeen gekomen zijn. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft maximum tarieven vastgesteld. Contractueel is per verzekeraar vastgelegd welk percentage hiervan vergoed wordt. Dit verschilt dus per verzekeraar. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico (per 01-01-2023: 385 euro) wordt aangesproken.

Tariefbeschrijving binnen het nieuwe ZPM

De gesprekken die u met mij hebt worden binnen het nieuwe ZPM als diagnostiek sessies of als behandel sessies in rekening gebracht.

De intakefase (2-4 sessies) valt onder het diagnostiektarief. De verdere gesprekken vallen onder het behandelingstarief. Ook wordt onderscheid op basis van tijd gemaakt. Er zijn tarieven voor: vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 120 minuten. En de tarieven verschillen per setting waaruit de hulp aangeboden wordt. De tarieven die ik in rekening breng horen bij de setting ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar GZ psycholoog BIG geregistreerd.

De tijd die voor u in de agenda is ingepland is de tijd die in rekening wordt gebracht. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter geduurd heeft. Als het verschil tussen de werkelijke en de ingeplande tijd groter is dan 15 minuten (zowel meer als minder) dan wordt dit wel in de agenda aangepast. Het geldt voor alle ingeplande contacten: zowel gesprekken op de praktijk, als (beeld)bellen en/of online chat.

De indirecte tijd ( zoals het schrijven van een behandelplan, brief aan huisarts, verslaglegging na een gesprek of administratieve tijd) die nodig is voor de gehele behandeling is in dit nieuwe zorgstelsel verrekend in het tarief. Dit staat niet apart op de factuur. Reistijd bij huisbezoek en overleg met een andere zorgverlener waar u ook gelijktijdig in behandeling bent (en wat vooraf met u is besproken) hebben een eigen tarief.

Als in de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt zoals ministerieel is vastgelegd dan wordt de intaketijd voor maximaal 4 gesprekken als diagnostiek bij de verzekeraar gedeclareerd. Dit telt ook voor uw eigen risico. Eventuele vervolg gesprekken vallen dan onder onverzekerde zorg (OVP, zie hieronder).

Onverzekerde zorg en Coaching

Behandeling van Onverzekerde Zorg (OVP), zoals o.a. bij werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en hulpvragen bij psychische klachten op eigen initiatief zonder dat er al sprake van een psychische stoornis is, dient u zelf te betalen. Dit gaat niet ten laste van uw eigen risico. U krijgt per gesprek een factuur waarop OVP staat vermeld. Het basistarief is €131,82 (gesprek van 45 min. directe tijd en 15 min. indirecte tijd). In enkele gevallen vergoedt uw aanvullende verzekeringen dit (gedeeltelijk). Kijkt u dit vooraf na, u kunt de nota dan zelf indienen. OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van Btw-heffing.

Wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Het tarief (2024) is dan €159,50 incl 21% BTW (€131,82 + €27,68).

Psychologenpraktijk Assen E.O. hanteert betalingsvoorwaarden.

Aanvullende informatie

Wanneer u in behandeling bent voor verzekerde zorg dan is er de wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) dat na afloop van uw behandeling gegevens geanonimiseerd aan landelijk data informatiesystemen (DIS/SVR) worden aangeleverd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een privacyverklaring tekenen. Deze is op de praktijk aanwezig. Voor meer informatie: www.nza.nl.

Voorafgaand aan de behandeling heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Daarop moet duidelijk vermeld staan dat u naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) wordt verwezen en ook welk ziektebeeld of welke stoornis de huisarts vermoedt.

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.

Contact opnemen

U kunt bij onze praktijk alleen, maar ook met uw partner en/of uw kind(eren) terecht. Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt meestal niet meer dan twee weken. Psychologenpraktijk Assen, voert praktijk in Assen Kloosterveen. De praktijk is opgericht door de psychologe mevrouw drs. S.K. Vermeulen-Glas. Naast Assen kunt u tevens terecht op onze locaties in Groningen Hoogkerk, Loon en Norg. Voor een afspraak op één van onze locatie kunt u contact met ons opnemen.