De wachttijd bedraagt per 1 januari 2024 8-10 weken.

Iedereen heeft wel eens last van een nachtje slecht slapen. Dat kan heel vervelend zijn, met name als je de volgende dag belangrijke dingen moet doen waar je je hoofd goed bij moet houden. Het wordt pas echt vervelend als het niet bij één nachtje blijft, het vaker voorkomt en voor langere tijd. Maar wanneer spreek je van een slaapstoornis? De belangrijkste klacht bij een slaapstoornis is moeilijkheden bij het in- of doorslapen, of het onvoldoende uitgerust zijn na de slaap. De slapeloosheid moet tenminste driemaal per week opstreden en sinds ten minste een maand, daarnaast is deze dusdanig ernstig dat het functioneren overdag wordt bemoeilijkt.

Slaapproblemen kunnen diverse oorzaken hebben. Bepaalde lichamelijke of psychische aandoening of medicijngebruik kunnen gepaard gaan met slaapstoornissen. Daarnaast kunnen slaapproblemen ook samenhangen met emotionele levensgebeurtenissen als verlies van partner of dierbaren of problemen op het werk. Bij een goede benadering hoeft een dergelijke slaapstoornis niet van lange duur te zijn. Verder bestaat nog de chronische slaapstoornis die niet samenhangt met psychiatrische- of lichamelijke- en andere factoren. Wel vloeit deze stoornis vaak voort uit een niet tijdig onderbroken, door stress veroorzaakte slapeloosheid. Men gaat het ritueel dat aan het slapen voorafgaat, alsmede bed en slaapkamer met spanning en niet kunnen slapen associëren in plaats van ontspanning en rust.

Na de correcte diagnose kan een slaapstoornis worden behandeld. Wanneer deze veroorzaakt wordt door bij voorbeeld stress dan is het van belang de stress zelf aan te pakken. Er moet gelegenheid worden geboden om emoties te uiten of nare gebeurtenissen te verwerken. Verder moet worden voorkomen dat de slaapstoornis in dit geval niet hoe langer hoe meer het voornaamste probleem wordt en zo chronisch wordt.

Het is beter om voorzichtig te zijn met het gebruik van slaapmiddelen en indien nodig ze zo kort mogelijk en met de laagst mogelijke dosis te gebruiken om gewenning te voorkomen, wat uiteindelijk de slaapstoornis niet ten goede komt. Verder is het bij de behandeling van slapeloosheid belangrijk om zich aan bepaalde regels te houden. Bijvoorbeeld op vaste tijden gaan slapen en opstaan, per dag niet te lang in bed liggen of overdag slapen, aangezien dit weer het gevoel van in bed liggen en niet kunnen slapen versterkt. Daarnaast is het belangrijk de slaapkamer voor niet veel anders te gebruiken dan slapen, dus niet voor televisiekijken, lezen of langdurige gesprekken. Alcohol, koffie, thee, nicotine en zelfs chocolade kan de slaap nadelig beïnvloeden. Regelmatige lichamelijke inspanning daarentegen, mits niet tijdens de laatste twee uur voor het slapen wordt aanbevolen. Wanneer u er niet meer alleen uitkomt kan een psycholoog hulp bieden en u begeleiden voor een betere nachtrust.

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.

Contact opnemen

U kunt bij onze praktijk alleen, maar ook met uw partner en/of uw kind(eren) terecht. Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt meestal niet meer dan twee weken. Psychologenpraktijk Assen, voert praktijk in Assen Kloosterveen. De praktijk is opgericht door de psychologe mevrouw drs. S.K. Vermeulen-Glas. Naast Assen kunt u tevens terecht op onze locaties in Groningen Hoogkerk, Loon en Norg. Voor een afspraak op één van onze locatie kunt u contact met ons opnemen.