De wachttijd bedraagt per 1 januari 2024 8-10 weken.

Bijna iedereen kent wel situaties waarin je bang bent af te gaan voor anderen, zoals spreken in het openbaar, trillen, stotteren of blozen in het bijzijn van anderen, een prestatie of handeling te verrichten in het bijzijn van anderen, bang zijn dat wat je zegt of doet belachelijk zal worden gevonden of dat je bang bent vernederd te worden.

Maar wanneer spreek je van sociale angst? Bij sociale angst staat centraal dat de angst voor of vermijding van sociale situaties het sociale leven, werk of de dagelijkse gang van zaken sterk beïnvloedt of dat de persoon ernstig onder de angst gebukt gaat. Voorbeelden van gevreesde sociale situaties zijn: gesprekken aangaan of onderhouden, deelnemen in groepen, spreken met hooggeplaatste mensen (bijvoorbeeld je baas op het werk), naar feestjes gaan, uit eten gaan met andere mensen of in een winkel iemand wat vragen. De persoon met sociale angst zal over het algemeen proberen de gevreesde situatie te vermijden of, wat minder vaak voorkomt, zichzelf dwingen de gevreesde situaties te blijven opzoeken maar met een intens gevoel van angst. Sociale angst gaat over het algemeen gepaard met de volgende angstverschijnselen: hartkloppingen, trillen, zweten, gespannen spieren, buikpijn, blozen en verwarring. Al ver voordat een sociale gebeurtenis plaats moet vinden kan een persoon deze angstverschijnselen voelen omdat hij of zij zo tegen de gebeurtenis opziet. Vaak wordt de angst door de persoon wel als overdreven of onredelijk ervaren.

Wat is nu het verschil tussen verlegenheid en sociale angst? Sociale angst kan samengaan met verlegenheid maar dit hoeft niet. De meeste verlegen mensen voelen zich niet belemmerd in de dagelijkse gang van zaken en hoeven geen sociale situaties te vermijden. Het verschil tussen verlegenheid en sociale angst zit dus in hoeverre iemand zich in zijn of haar dagelijks leven belemmerd voelt door angst voor sociale situaties en/of in hoeverre iemand sociale situaties uit de weg gaat uit angst hiervoor.

Wanneer u denkt dat u zelf last hebt van sociale angst dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of met onze psychologenpraktijk. Behandeling kan de sociale angst verminderen en het dagelijks functioneren weer verbeteren.

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.

Contact opnemen

U kunt bij onze praktijk alleen, maar ook met uw partner en/of uw kind(eren) terecht. Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt meestal niet meer dan twee weken. Psychologenpraktijk Assen, voert praktijk in Assen Kloosterveen. De praktijk is opgericht door de psychologe mevrouw drs. S.K. Vermeulen-Glas. Naast Assen kunt u tevens terecht op onze locaties in Groningen Hoogkerk, Loon en Norg. Voor een afspraak op één van onze locatie kunt u contact met ons opnemen.