Aanmeldingswachttijd

De wachttijd tot het eerste gesprek bedraagt per 1 januari 2024: 8 tot 10 weken. De exacte wachttijd is mede afhankelijk van uw en mijn agendaruimte per dag van de week en de locatie waarop u de praktijk wilt bezoeken. Let op: de wachttijd wordt mogelijk langer als u eerst nog een verwijsbrief bij uw huisarts moet overleggen.

Behandelingswachttijd

bij voorkeur start de behandeling aansluitend op het intake-gesprek(dus binnen 1 of 2 weken na het intake-gesprek).

In het geval van te lange wachttijden wordt het wachttijdenbeleid van de beroepsvereniging LVVP gevolgd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de psycholoog, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. U zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake-gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenoemde Treeknormen)

"De wachttijden van Psychologen Praktijk Assen e.o. zijn niet afhankelijk van verzekeraar en verschillen niet per hoofddiagnosegroep."

E-mail

info@psychologen-assen.com
svermeulen@psychologen-assen.com

Contact

Telefonisch ben ik meestal direct bereikbaar op de spreekuurtijden op werkdagen van 12:30 uur tot 13:00 uur. En op maandag en woensdag avond van 18:30 uur tot 19:00 uur op het volgende nummer: 06-27160062

U kunt naast deze tijden altijd inspreken op de voicemail. Spreek dan uw naam, telefoonnummer en eventuele boodschap duidelijk in, dan wordt u doorgaans dezelfde dag teruggebeld.

Bij spoed: De praktijk biedt zorg vallend onder de GBGGZ en heeft geen crisisdienst. Neem bij spoedeisende zaken contact op met uw huisarts of buiten kantooruren (na 17.00 u en in het weekend) met de huisartsenpost (Doktersdienst) 0900-9229 (Groningen), 0900-1120112 (Drenthe). Ook kunt u 24/7 bellen met 0800-0113 of chatten via www.113.nl (24 uurs hulp inzake suicide preventie).

"Indien waarneming aan de orde is dan verneemt u de regeling via het antwoordapparaat van de praktijk."

Contactformulier

Heeft u vragen of wilt u een eerste afspraak maken dan kunt u telefonisch contact opnemen of het onderstaande contactformulier invullen.

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.