De wachttijd bedraagt per 1 januari 2024 8-10 weken.

Bijna iedereen heeft wel eens last van dwanggedachten en dwanghandelingen, zoals het voor de zoveelste keer controleren van reispapieren vlak voor een vakantie.

Maar wanneer spreek je van een dwangstoornis? Bij een dwangstoornis, ook wel obsessief-compulsieve stoornis genoemd, heeft de persoon zodanig last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen, dat het dagelijks functioneren er onder te lijden heeft.

Dwanggedachten

Ook wel obsessies genoemd, zijn steeds terugkerende, aanhoudende ideeën, gedachten, impulsen of beelden. Deze gedachten worden als hinderlijk beleefd, daarnaast worden er pogingen gedaan deze gedachten te onderdrukken of negeren. Dwanggedachten kunnen angst en vermijding van bepaalde taken of situaties tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen depressieve klachten, problemen rond werk, huishouden en relationele problemen ontstaan.

Dwanghandelingen

Ook wel compulsies genoemd, zijn herhaalde schijnbaar zinvolle handelingen, die volgens bepaalde regels op een bepaalde wijze worden verricht. Ze zijn ontwikkeld om spanning of een bedreigende situatie/gebeurtenis te voorkomen. Met deze dwanghandelingen kunnen bedreigende situaties natuurlijk niet werkelijk worden voorkomen. Een voorbeeld hiervan is steeds tot honderd tellen om te voorkomen dat een geliefd persoon iets overkomt. Soms zijn dwanghandelingen wel realistisch verbonden met gevaar wat men probeert te voorkomen, maar worden de handelingen in overdreven mate uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is dat een persoon met vieze handen vier uur onder de douche gaat staan om deze schoon te krijgen, hierbij staat het douchen niet in verhouding tot de bevuilde handen. Dwanghandelingen kunnen niet los gezien worden van dwanggedachten. Dwanghandelingen ontstaan vaak om het vervelende gevoel of angst die de dwanggedachte met zich meebrengt te verminderen. In de loop der jaren kan de dwanggedachte meer naar de achtergrond zijn getreden. Dwanggedachten kunnen daarentegen wel los van dwanghandelingen bestaan.

Bij een dwangstoornis bij volwassenen die langer dan een jaar duurt treedt zelden spontaan herstel op. Vaak breiden de klachten zich uit. Therapie levert in de meeste gevallen gunstige resultaten op.

Neem gerust contact op voor een afspraak bij 1 van onze locaties in Assen Kloosterveen, Assen Centrum, Norg, Roden, Loon en Groningen Hoogkerk.

Praktijken

Onze psychologenpraktijk heeft locaties in Assen (Kloosterveen) en tevens houd ik zitting in Groningen (Hoogkerk), Loon en Norg.

Contact opnemen

U kunt bij onze praktijk alleen, maar ook met uw partner en/of uw kind(eren) terecht. Wij zijn makkelijk bereikbaar en de wachttijd bedraagt meestal niet meer dan twee weken. Psychologenpraktijk Assen, voert praktijk in Assen Kloosterveen. De praktijk is opgericht door de psychologe mevrouw drs. S.K. Vermeulen-Glas. Naast Assen kunt u tevens terecht op onze locaties in Groningen Hoogkerk, Loon en Norg. Voor een afspraak op één van onze locatie kunt u contact met ons opnemen.